Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin logo

Spółdzielnia Inwalidów „JEDNOŚĆ” w Górze

Historia spółdzielni

Spółdzielnia rozpoczęła działalność w kwietniu 1950 roku pod nazwą Spółdzielnia Inwalidów Jedność w Górze. W początkowych latach działalności Spółdzielnia prowadziła produkcję i usługi odzieżowe, skórzane i drzewne posiadając trzy działy produkcyjno-usługowe w Górze i dwa działy usługowe na terenie powiatu. Działy te zajmowały się między innymi produkcją odzieży, dwie zmiany w produkcji lekkiej i jedna taśmę w konfekcji ciężkiej, produkcję kołder, produkcję skórzaną. Punkty usługowe świadczyły usługi krawieckie, reperacji szewskich oraz obuwia miarowego, punkt usług szklarskich. Ponadto Spółdzielnia prowadziła sklep wielobranżowy, trzy kioski, poczekalnię autobusowa gdzie uruchomiono sprzedaż artykułów spożywczych.
W końcu lat 70-tych XX w. Spółdzielnia skoncentrowała się na produkcji odzieży roboczej, co ma miejsce do dnia dzisiejszego. W latach świetności Spółdzielnia zatrudniała 370 osób, gdzie 78-80% były to osoby z niepełnosprawnościami. W zatrudnieniu obecnym osoby z niepełnosprawnościami stanowią 89%.

Kontakt

Spółdzielnia Inwalidów „JEDNOŚĆ” w Górze 

ul. M. J. Piłsudskiego 30, 56-200 Góra

tel. +48 65 543 24 25

fax +48 65 543 24 31